poniedziałek, 14 grudnia 2015

UŁDD - warsztaty // 13 grudnia 2015 roku

Za nami ostatnie w tym roku - kalendarzowym! - warsztaty w ramach "Uniwersytetu Łódzkiego Dla Dzieci". Tym razem poprowadziła je większa reprezentacja KNAL: Milena Rosiak, Ania Ciarkowska, Edyta Janiak i Alicja Górska. Im bardziej zmęczone prowadzące, tym szczęśliwsze dzieciaki :) 

W 365 dni dookoła świąt – uroczystości, rytuały i obrzędy w kulturach świata:


poniedziałek, 7 grudnia 2015

Sprawozdanie ze spotkania 19.11.2015 ("Moja walka" Knausgårda)

Sprawozdanie ze spotkania wokół powieści "Moja walka"

19 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie KNAL poświęcone powieści "Moja walka" Karla

Ovego Knausgårda. Moderatorką i pomysłodawczynią tematu dyskusji była mgr Milena Rosiak.

Członkowie Koła dzielili się swoimi spostrzeżeniami z lektury pierwszego tomu jednej z

najgłośniejszych współczesnych powieści –  "Mojej walki" (warto zauważyć, że na język polski

przetłumaczono już trzy z sześciu dotychczas napisanych tomów), rozważali kwestię

„skandynawskości” i  swoistej surowości stylu Knausgårda oraz zasadności spostrzeżeń

krytyków literackich o proustowskości lub antyproustowości dzieła (odnoszących się

oczywiście do wielotomowego dzieła W poszukiwaniu straconego czasu). Asumptem do

rozmowy stała się też autobiograficzność "Mojej walki" – w duchu teorii o „pakcie

autobiograficznym” Philippe’a Lejeune’a można zakładać, że jest to faktycznie autobiografia

(autor powieści, jej główny bohater i narrator to ta sama osoba sygnująca się imieniem i

nazwiskiem Karl Ove Knausgård), poświadczać mogą o tym fakcie również zdarzenia

związane z ukazaniem się książki – zbiorowy pozew sądowy rodziny pisarza o znieważenie.

Jak słusznie zauważyła mgr Anna Zatora, w trakcie lektury wyczuwa się jednak pewien fałsz i

próbę konstruowania swojej własnej historii-legendy. Ciekawe było również porównanie

kontrowersyjnej (ze względu na otwartą krytykę wymierzoną między innymi w

mieszczańskie społeczeństwo czy instytucję rodziny) twórczości Norwega z tą autorstwa nie

mniej obrazoburczego austriackiego pisarza Thomasa Bernharda, którą charakteryzuje

„bogactwo i nadmiar słowa”.

Mgr Rosiak, prócz nakreślenia tła społeczno-kulturowego, faktów z biografii autora i

okoliczności powstania "Mojej walki", poruszyła kwestię relacji fabuły poszczególnych tomów

względem siebie a także opowiedziała o zmianie swojego stosunku do narratora powieści: od

uwielbienia w pierwszym tomie do niemal niechęci przy lekturze drugiego. Historia Karla

Ovego jest jednak na tyle wciągająca i interesująca, że moderatorka postanowiła zakupić tom

trzeci powieści, który zaprezentowała zebranym Kołowiczom.

Osoby, które nie zdołały zapoznać się przed spotkaniem KNAL z żadnym z tomów "Mojej

walki", po tak ciekawych dysputach zadeklarowały chęć nadrobienia lekturowych zaległości.


Druga część spotkania poświęcona została sprawom organizacyjnym związanym z

przygotowaniami do konferencji naukowej „Hejterstwo – nowy wymiar kultury?”.


Sprawozdała: Edyta Janiak

Sprawozdanie ze spotkania KNAL 29.10.2015

Sprawozdanie ze spotkania organizacyjnego 29.10.2015
Pierwsze spotkanie Koła Naukowego Antropologów Literatury UŁ w roku akademickim 2015/2016 odbyło się 29 października. Miało ono charakter organizacyjno-rekrutacyjny. Koło wybrało swoje władze na nadchodzący rok akademicki. Przewodniczącą powtórnie została wybrana mgr Anna Zatora – nieoceniona w tej funkcji, czego dowiodła swoją pracą w zeszłym roku akademickim, Wiceprzewodniczącą pozostaje równie nieoceniona mgr Milena Rosiak, nowym Sekretarzem została zaś – mgr Edyta Janiak. Decyzją ogółu zlikwidowano stanowisko Skarbnika. Opiekunem naukowym KNAL wciąż jest oczywiście Doktor Natalia Lemann.
Powitaliśmy również w swym gronie nowych Kołowiczów: mgr Sylwię Jankowy, absolwentkę polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie doktorantkę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Rafała Tomczaka, studenta I. roku studiów licencjackich kulturoznawstwa UŁ, który jak się okazało ma na swoim koncie debiut literacki – książkę z gatunku fantasy "Dotyk przeznaczenia". Kto wie, może na którymś z kolejnych spotkań Koła porozmawiamy o niej?
Zebrani 29.10.15 ustalili także listę prelegentów na konferencję naukową organizowaną przez KNAL „Hejterstwo – nowy wymiar kultury?” na podstawie nadesłanych z całej Polski abstraktów. Różnorodne podejścia i dziedziny nauki reprezentowane przez zgłaszających chęć wystąpienia (prawo, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia płci) zadecydowały o interdyscyplinarności mającej się odbyć 27 i 28 listopada konferencji.

Sprawozdała: Edyta Janiak

wtorek, 24 listopada 2015

UŁDD // warsztaty 22.11.2015

A oto fotografie z drugiej odsłony warsztatów "W 365 dni dookoła świąt – uroczystości, rytuały i obrzędy w kulturach świata" prowadzonych przez Milenę Rosiak, Anię Ciarkowską i Edytę Janiak z KNAL. Gratulujemy wspaniałych masek!

niedziela, 25 października 2015

UŁ Dla Dzieci - W 365 dni dookoła świąt // 25 października 2015

25 października 2015 roku miała miejsce pierwsza odsłona warsztatów przygotowywanych przez członkinie KNAL: Milenę Rosiak, Anię Ciarkowską, Edytą Janiak i Alicję Górską. Tytuł tegorocznego cyklu to "W 365 dni dookoła świąt – uroczystości, rytuały i obrzędy w kulturach świata". Jak widać, dzieciaki nie narzekały na brak atrakcji :)
czwartek, 20 sierpnia 2015

Konferencja "Hejterstwo - nowy wymiar kultury?" //call for papers

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Koła Naukowego Antropologów Literatury UŁ

Patronat honorowy Prorektora ds. programów i jakości kształcenia UŁ Profesora dr. hab. Jarosława Płuciennika
Patronat medialny: Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy "Maska"

HEJTERSTWO - NOWY WYMIAR KULTURY?

27-28 listopada 2015 roku
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
(Łódź, ul. Pomorska 171-173)


Internet jako nowa przestrzeń medialna mająca coraz większy wpływ na społeczeństwo i kulturę sprzyja zachodzeniu nieznanych dotąd zjawisk. Wiąże się z tym powstawanie nowych gatunków, takich jak blog, nowych sytuacji komunikacyjnych czy postaw wobec drugiego człowieka, Innego, świata. Funkcjonowanie w sieci ma również związek z podmiotowością – anonimowość, zwielokrotnienie obecności w przestrzeni internetowej, fragmentaryczność zmieniają naszą perspektywę, ale i to, jak jesteśmy odbierani.
Czym jest hejterstwo, a także co to hejt i kim jest hejter, wie każdy, kto w internecie spędził dłuższą chwilę. Słowo zbudowane na bazie angielskiego ‘hate’ (nienawiść, wstręt) otrzymało zapis fonetyczny i odpowiednią końcówkę fleksyjną, po czym weszło do użytku najpierw w socjolekcie (głównie internautów), potem w słownictwie potocznym, aż wreszcie trafiło do słowników.
Proponujemy, by poddać refleksji naukowej wszystko to, co kryje się za „hejterstwem”, a więc zdefiniować słowo, znaleźć źródła zjawiska i jego powinowactwa z rozmaicie rozumianym krytycyzmem, przyjrzeć się specyfice i estetyce „hejtu” m.in. w literaturze, języku i sztukach audiowizualnych, oraz wreszcie – podjąć próbę diagnozy.
Czy hejterstwo jest wytworem kultury internetu, czy istniało o wiele wcześniej? Czy na dobre zakorzeniło się w kulturze, czy to jedynie przemijająca moda? Zachęcamy do podjęcia rozważań na ten temat reprezentantów różnych dyscyplin naukowych: kulturoznawców, językoznawców, literaturoznawców, antropologów, medioznawców, psychologów, historyków, filozofów, socjologów… Mamy nadzieję na szerokie spektrum refleksji i inwencję badawczą uczestników.
Planujemy wydanie recenzowanej monografii.
Należy pamiętać, że poniższe zagadnienia są jedynie propozycjami do namysłu. Z zainteresowaniem organizatorów spotkają się zarówno rozważania teoretyczne, jak i analizy i interpretacje konkretnych tekstów kultury.

GENOLOGIA/METODOLOGIA
 źródła i początki hejterstwa
 hejterstwo a nienawiść
 hejterstwo a krytycyzm
 hejterstwo a krytykanctwo
 hejter a troll internetowy
 internet jako źródło i przestrzeń hejterstwa
 hejter a trickster
 hejter a hipster
 hejter i Inny

JĘZYK/ESTETYKA
 hejterskie instrumentarium językowe
 estetyka hejtu
 hejterstwo a mowa nienawiści
 hejterstwo w literaturze
 hejterstwo w sztukach audiowizualnych
 hejterstwo w sztukach plastycznych
 językowe i obrazowe reprezentacje hejterstwa (grammar nazi, hejter definiowany przez mem itp.)

DIAGNOZY/PROGNOZY
 hejterstwo jako moda albo znak czasów
 hejt jako przyszłość kultury?
 hejt jako koniec, upadek kultury
 hejterstwo jako wyraz wolności
 hejterstwo w różnych kulturach
 hejterstwo w ujęciu filozoficznym
 hejterstwo w ujęciu psychologicznym


Kierownik naukowy konferencji:
dr Natalia Lemann
Opiekun naukowy konferencji:
dr Michał Wróblewski
Sekretarz konferencji:
mgr Anna Zatora (email: anna.zatora@gmail.com)

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł – organizatorzy pokrywają koszt wydania monografii, zapewniają materiały konferencyjne oraz przerwy kawowe. Nie zapewniamy uczestnikom konferencji wyżywienia ani noclegu, ale służymy pomocą w razie wszelkich problemów i pytań organizacyjnych.
Zgłoszenia (tytuł wystąpienia, abstrakt o objętości 1000-1500 znaków ze spacjami i afiliację) należy przesyłać do 24 października 2015 na adres e-mailowy: anthropologos@gmail.com
Informacja o przyjęciu/odrzuceniu abstraktu pojawi się do 31 października 2015 roku. W razie przyjęcia referatu otrzymają Państwo e-mailem informacje na temat uiszczenia opłaty konferencyjnej i faktur. Do połowy listopada powinien być znany dokładny program konferencji. W monografii znajdą się te spośród proponowanych tekstów, które otrzymają pozytywne recenzje.
Aktualnych informacji należy szukać na portalu Facebook (wydarzenie: „Hejterstwo – nowy wymiar kultury? Konferencja naukowa KNAL”). W razie wątpliwości zachęcamy do zadawania pytań przez podane adresy e-mailowe.

Zapraszamy!

sobota, 18 lipca 2015

Sprawozdanie ze spotkania o relatywizmie moralnym w baśniach

11 czerwca 2015 roku odbyło się ostatnie z semestralnych spotkań Koła Naukowego Antropologów Literatury, na którym doszło do podsumowania oraz wstępnego rozplanowania działań KNAL na kolejny semestr, a także prezentacji związanej z relatywizmem moralnym w baśniach i bajkach.
Spotkanie rozpoczęły sprawy organizacyjne. Przypomnieliśmy o tegorocznych tematach spotkań oraz dokonaniach około i pozaakademickich. Poruszyliśmy również temat zbliżających się wydarzeń związanych z promocją Uniwersytetu Łódzkiego z okazji jubileuszu wydziału oraz zaangażowania w projekt zajęć dla najmłodszych uczestników kultury i doprecyzowaliśmy plany przyszłosemestralnej konferencji. Doszło także do ustaleń związanych z tematami pierwszych, w kolejnym semestrze spotkań, na które przewidziano między innymi dyskusję o „Mojej walce” Karla Ovego Knausgårda.
Druga część spotkania dotyczyła relatywizmu moralnego w baśniach i bajkach. Po krótkim wstępie Alicji Górskiej konfrontującym poglądy na kwestie etyczne w tejże literaturze różnorodnych postaci z kręgów nauki (m.in. Bruno Bettelheim) oraz samej literatury (m.in. J. R. R. Tolkien) przeanalizowaliśmy wspólnie kilka utworów, stanowiących temat spotkania (m. in. „Jack i magiczna fasola”). W wywiązanej później dyskusji, omawialiśmy problem brutalności w historiach braci Grimm oraz śledziliśmy przemiany baśni samej w sobie, a także w kolejnych produkcjach filmowych, powołując się na ugrzecznienie w obrazach Disney’a oraz reinterpretacje znanych opowieści w filmie „Tajemnice lasu”. Dyskusję zakończyły fragmenty audiowizualne dotyczące dosłownej recepcji postępowania bajkowych bohaterów oraz ich samoświadomości w perspektywie etycznej.
Puentą dyskusji pozostało otwarte pytanie o różnice w odbiorze baśni dziecka oraz osoby dorosłej.

Sprawozdawała: Alicja Górska

Sprawozdanie ze spotkania o teatrze indyjskim

Sprawozdanie ze spotkania: klasyczny teatr indyjski

16 kwietnia 2015 odbyło się spotkanie KNAL traktujące o klasycznym teatrze indyjskim. Prowadzącą spotkanie była mgr Edyta Janiak – nowa członkini Koła, która debiutowała w roli moderatorki. Temat jej wystąpienia: klasyczny teatr indyjski związany jest z horyzontem jej zainteresowań naukowych oraz ukończonymi przez nią studiami teatrologicznymi. Aby uczynić wywód bardziej przystępnym i ciekawszym dla słuchaczy, perspektywa badawcza została poszerzona o nasz krąg kulturowy i odnosiła się także, na zasadzie komparatystyki, do teatru starogreckiego. W prezentacji wstępnej porównane zostały zatem między innymi: Poetyka Arystotelesa i Natjaśastra Bharaty Muniego, kulturowe źródła obydwu tradycji (pochodzenie tragedii i komedii greckich oraz mit o wymyśleniu teatru przez boga Indrę), czy ich główne założenia estetyczne i artystyczne. Omówione zostały również rodzaje widowisk indyjskich, które po dziś dzień swą treść i formę zawdzięczają klasycznym wzorcom zaczerpniętym z Traktatu o teatrze (mudijettu i kathakali).
Słuchaczy szczególnie zainteresował fakt religijnego zakorzenienia teatru w tradycji indyjskiej i wiara w to, że oglądanie widowisk jest formą modlitwy. Spostrzeżenie to stało się asumptem do późniejszej dyskusji. Poruszano kwestie dotyczące teatru i jego znaczenia dla współczesnej kultury, liturgii w kościele rzymsko-katolickim (klasyczne widowiska indyjskie przedstawiane w sanskrycie były równie niezrozumiałe dla widzów jak msza święta celebrowana po łacinie dla wiernych) oraz dyskutowano na temat potencjalnej niewiarygodności Poetyki (fragmenty, które przetrwały do naszych czasów nie są oryginalnym dziełem Arystotelesa a jedynie zapiskami jednego z jego studentów) i ewentualnej możliwości wykorzystania tego motywu jako źródła dla powieści o mistyfikacji.

Sprawozdała: Edyta Janiak

środa, 29 kwietnia 2015

Konferencja ECOMONDO //20-21 kwietnia 2015 r.

W dniach 20-21 kwietnia 2015 roku odbyła się studencko-doktorancka konferencja naukowa "ECOMONDO - recepcja myśli naukowej i twórczości Umberta Eco". KNAL współorganizowało to wydarzenie będące częścią Festiwalu Labirynt Znaków 2015. Uroczyste otwarcie, którego dokonał szef łódzkiej italianistyki, prof. Artur Gałkowski, wraz z członkiniami Koła ItaliAmo. Justyna Orlik zaprezentowała plakat swojego autorstwa (poniżej w formie baneru facebookowego), z różocentrycznym motywem - rzeczywiście świat UŁ w ostatnich tygodniach kręci się wokół Eco :)Choć kilku referentów nie mogło przyjechać na obrady, panele zdecydowanie uznajemy za owocne - referaty były na wysokim poziomie (szczególnie gratulujemy mgr Edycie Janiak, która występowała drugiego dnia konferencji), goście przybyli do nas również z daleka (Rzeszów, Kraków, Gdańsk) publiczność brała udział w dyskusji i zadawała pytania. Poniżej prezentujemy program konferencji:

Dziękujemy za współpracę Kołu ItaliAmo, mamy nadzieję, że konferencję zwieńczy planowana publikacja.

Sprawozdawała: Anna Zatora

niedziela, 12 kwietnia 2015

Warsztaty w ramach UŁDD //12 kwietnia 2015

Dziś Milena Rosiak i Anna Ciarkowska poprowadziły kolejne, ostatnie już w tym roku akademickim warsztaty w ramach UŁ Dla Dzieci - "To było coś! Wizje stworzenia świata w różnych kulturach". Poniżej zdjęcia, warto przyjrzeć się uważnie napisom :-)