wtorek, 19 marca 2013

Pierwsze spotkanie KNAL w semestrze letnim


W dniu 5 marca 2013 roku odbyło się pierwsze w semestrze letnim spotkanie Koła Naukowego Antropologów Literatury, które poprowadziła mgr Monika Kocot. Tym razem wzięliśmy na warsztat poezję Dariusza Adamowskiego – teksty zarówno z debiutanckiego tomu Adamowo: Wiosna – inne spojrzenie,  Dzień, Wykład o Dharmie, Sutra (SLKKB 2006), jak z tomu Gub Trać Porzucaj (Mamiko 2012): Z Tybetańskiej Księgi Umarłych, Tao?, Tso Pema, Agra-gniew bogów, Varanasi – decydujące starcie, Leh- (Ladakh), Indus, Bodhgaya Calling, Po  to. Wszystkie wymienione teksty poddaliśmy krytycznej analizie w kontekście geopoetyki Kennetha White’a. Poezja Adamowskiego omawiane z takiej perspektywy dała asumpt do intelektualnej podróży na Wschód, skąd wróciliśmy z bagażem przemyśleń i wniosków na temat strategii twórczej autora oraz dynamiki konstruowanych obrazów implikujących energię miejsc zapisanych i opisanych przez autora. Ironia, dystans, ale i pewien rodzaj melancholii, nostalgii tej poezji pozwala na snucie rozważań oscylujących wokół problemu Europejczyka na Dalekim Wschodzie. Część pytań pozostało w zawieszeniu, ponieważ w najbliższej przyszłości zamierzamy skonfrontować poezję Adamowskiego (i taki sposób konstrukcji literackiej) z innymi tekstami, o których można mówić w kontekście coraz bardziej popularnej geopoetyki.
                                                                                                              Magdalena Skrzypczak

Uniwersytet Łódzki dla Dzieci 2012/2013 - warsztaty IV