piątek, 19 stycznia 2007

Spotkanie V – Recenzje

Współcześnie dużo mówi się o upadku sztuki recenzenckiej. Krytycy krytyków wskazują na liczne problemy: konformizm, komercję i zwykły brak doświadczenia. Inni, o teoretycznym zacięciu, mówią o upadku dawnych kategorii estetycznych i etycznych, co jest powodem kryzysu kulturowego, a w efekcie niemożliwości krytyki.

Ale czy powinniśmy godzić się na taki stan? Czy domniemany kryzys naprawdę spętuje pióra i języki?

Spotkanie Koła było poświęcone próbie odpowiedzi na powyższe pytania. Przygotowaliśmy recenzje różnych tekstów kultury: od książek, poprzez spektakle teatralne, a na komiksie koreańskim kończąc. Zajęliśmy się ocenianiem nie tylko dzieł wyjątkowo dobrych, ale także naprawdę złych. Każdy miał okazję przeczytać swoją pracę, a po każdej prezentacji następowała dyskusja na temat jej konstrukcji, zawartości merytorycznej oraz podejścia do poruszonego problemu. Omówiliśmy różne strategie oceniania, argumentacji i układania tekstu według ukrytego klucza. Wnioskiem ze spotkania było zauważenie punktów wspólnych recenzji tekstów różnych rodzajów: pomimo zmieniających się kontekstów, odpowiedzialność merytoryczna, sumienność, a także wrażliwość są stale konieczne.

piątek, 12 stycznia 2007

Spotkanie IV – Oralność literatury

Spotkanie zdominowane zostało przez tematy "około-plemienne", a to w związku z rozważaniami dotyczącymi oralności literatury. Zastanawialiśmy się nad, nierozerwalnie powiązaną z oralnym sposobem opowiadania historii, figurą rapsoda/aojda/barda i jego funkcją w różnego rodzaju grupach wspólnotowych, i wreszcie, nad procesem przekazywaniem sobie informacji z ust do ust. Zestawione to zostało oczywiście ze zjawiskami obecnymi w komunikowaniu w czasach współczesnych - nie można było przy tej okazji nie odnieść się do koncepcji Marshalla McLuhana i jego Galaktyki Gutenberga, a także ważnego tekstu Waltera Onga Wtórna oralność. Ostatecznie dyskusja nie ograniczyła się wyłącznie do procesu porozumiewania się w świecie doby Internetu oraz w społecznościach pierwotnych, ale skupiła się również na kulturach dawno już wymarłych. Ciekawy kontekst stanowił dla tych rozważań wyświetlany aktualnie w kinach film Apocalypto Mela Gibsona.

Wykorzystana literatura:
ℑ Mario Vargas Llosa, Gawędziarz.
ℑ Alejo Carpentier, Podróż do źródeł czasu.