piątek, 22 maja 2009

Spotkanie XXXIII – Przedkonferencyjne II

Na tym spotkaniu frekwencja niestety nie była duża, wobec czego w niewielkiej grupie skupiliśmy się na organizacyjnych konkretach. Porozmawialiśmy o sprawach formalnych dotyczących Koła – finansach, rozliczeniach, sprawozdaniach – oraz o planowanym wyjeździe na warszawską konferencję.

Większe spotkanie przełożyliśmy na kolejny tydzień.