sobota, 18 lipca 2015

Sprawozdanie ze spotkania o relatywizmie moralnym w baśniach

11 czerwca 2015 roku odbyło się ostatnie z semestralnych spotkań Koła Naukowego Antropologów Literatury, na którym doszło do podsumowania oraz wstępnego rozplanowania działań KNAL na kolejny semestr, a także prezentacji związanej z relatywizmem moralnym w baśniach i bajkach.
Spotkanie rozpoczęły sprawy organizacyjne. Przypomnieliśmy o tegorocznych tematach spotkań oraz dokonaniach około i pozaakademickich. Poruszyliśmy również temat zbliżających się wydarzeń związanych z promocją Uniwersytetu Łódzkiego z okazji jubileuszu wydziału oraz zaangażowania w projekt zajęć dla najmłodszych uczestników kultury i doprecyzowaliśmy plany przyszłosemestralnej konferencji. Doszło także do ustaleń związanych z tematami pierwszych, w kolejnym semestrze spotkań, na które przewidziano między innymi dyskusję o „Mojej walce” Karla Ovego Knausgårda.
Druga część spotkania dotyczyła relatywizmu moralnego w baśniach i bajkach. Po krótkim wstępie Alicji Górskiej konfrontującym poglądy na kwestie etyczne w tejże literaturze różnorodnych postaci z kręgów nauki (m.in. Bruno Bettelheim) oraz samej literatury (m.in. J. R. R. Tolkien) przeanalizowaliśmy wspólnie kilka utworów, stanowiących temat spotkania (m. in. „Jack i magiczna fasola”). W wywiązanej później dyskusji, omawialiśmy problem brutalności w historiach braci Grimm oraz śledziliśmy przemiany baśni samej w sobie, a także w kolejnych produkcjach filmowych, powołując się na ugrzecznienie w obrazach Disney’a oraz reinterpretacje znanych opowieści w filmie „Tajemnice lasu”. Dyskusję zakończyły fragmenty audiowizualne dotyczące dosłownej recepcji postępowania bajkowych bohaterów oraz ich samoświadomości w perspektywie etycznej.
Puentą dyskusji pozostało otwarte pytanie o różnice w odbiorze baśni dziecka oraz osoby dorosłej.

Sprawozdawała: Alicja Górska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz