piątek, 30 marca 2007

Spotkanie VII – Organizacyjne

Spotkanie to miało odmienny od innych charakter, a to ze względu na to, że dotyczyło zbliżającego się 7. Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki (swoją drogą dlaczego SZTUKA umieszczona została na samym końcu?), i to właśnie uczestnictwu w nim naszego Koła przyglądaliśmy się bliżej. Wysłuchaliśmy zatem referatu dotyczącego powieści gotyckiej, jej źródeł, historii i ewolucji tego gatunku, a także postaci wampira i wilkołaka. Omówione zostały również kwestie związane z prelekcjami dotyczącymi elfów, a także krasnoludów.

piątek, 16 marca 2007

Spotkanie VI – książka Hełm grozy Wiktora Pielewina

Podczas tego spotkania zastanawialiśmy się nad zagadnieniami dotyczącymi najnowszej historii literatury, mediów i zjawisk społecznych. Tematem centralnym spotkania był wpływ nowoczesnych mediów na literaturę i kulturę. Dziełem literackim, z którego czerpaliśmy inspirację do dyskusji, był Hełm grozy W. Pielewina. Omawiając krąg intertekstualnych odniesień powieści przywołaliśmy mit o Tezeuszu, a także inne teksty - od Romea i Julii po Galaktykę Gutenberga. Następnie rozważaliśmy, czy i w jaki sposób upowszechnienie Internetu ujawnia odwieczne paradoksy związane z poznaniem i komunikacją: niemożność dotarcia do prawdy, poznania Innego, wyrażenia siebie. Omawialiśmy zagadnienia związane z wirtualnością i symulowaniem rzeczywistości, aby dojść do wniosku że media tworzą przestrzeń, w której dochodzi do gry wyobraźni i konstruowania tożsamości. Kontekstem dla tych rozważań były teorie Gustava Junga i Jacques'a Lacana oraz teoria maski. Podjęliśmy również dyskusję dotyczącą technik i metod manipulacji, zarówno stosowanej przez media, jak również przez jednostki we wzajemnym kontakcie.

Wykorzystana literatura:
ℑ Wiktor Pielewin, Hełm grozy.