wtorek, 4 października 2011

Pierwsze spotkanie KNAL w roku akademickim 2011/2012

Witamy serdecznie w nowym semestrze!

Pierwsze spotkanie Koła Naukowego Antropologów Literatury odbędzie się w 12 października (środa) o godzinie 17, tradycyjnie w sali 15 (Pałac Bidermanna). Skupimy się na kwestiach organizacyjnych, charakterze działalności Koła w obu semestrach, naszych planach na bieżący rok akademicki, a także omówimy szczegółowo kwestie związane z warsztatami "Podróż przez krainę baśni", które prowadzić będziemy w ramach inicjatywy Uniwersytet Łódzki dla Dzieci.
Zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno doświadczonych w bojach i znojach Kołowiczów, jak i każdego, komu bliskie są zagadnienia związane z szeroko rozumianą antropologią kultury.Pozdrawiamy i do zobaczenia!

Władze Koła


Sprawozdanie:

Pierwsze oraz drugie spotkanie Koła Naukowego Antropologów Literatury, zostały w całości poświęcone sprawom organizacyjnym i planom na najbliższe posiedzenia. Zgodnie z oczekiwaniami późna godzina pozwoliła na przybycie studentom pierwszego roku. Najliczniejszym gronem okazała się grupa reprezentująca nowo utworzoną specjalność studiów kulturoznawczych: twórcze pisanie. Dzięki temu spotkanie organizacyjne nie tylko zaowocowało nowymi pomysłami tematów (jak na przykład warsztaty literackie), ale też dodatkową działalnością uczestników Koła – systematycznymi wprawkami pisarskimi w formie rozmaitych gier literackich. Na spotkaniu tym przeprowadziliśmy także wybory nowych władz KNAL, które przyniosły niewielkie zmiany: w wyniku głosowania zebranych stanowisko przewodniczącego objął mgr Michał Wróblewski, zastępcą przewodniczącego zostały mgr Daria Kubiak oraz Alicja Ślebioda, funkcję skarbnika wciąż pełni Agata Grykien, natomiast sekretarzami Koła są: mgr Agnieszka Skalska, mgr Agata Żyźniewska oraz mgr Monika Kocot. W związku z urlopem naukowym dr Natalii Lemann, p.o. opiekuna KNAL w roku akaemickim 2011/2012 została mgr Agnieszka Przybyszewska.
Najbliższe spotkania Koła, będą poświęcone tematowi humanisty na rynku pracy – w jaki sposób nasz wkład w kształtowanie własnego wizerunku, działalność w kręgach studenckich i samorządowych oraz struktura studiów humanistycznych mogą nas przygotować do satysfakcjonującej pracy; a także kulturowe zjawisko bestsellera oraz związana z nim tzw. produkcja tekstów.

Sporządziła
Agata Żyźniewska