sobota, 18 lipca 2015

Sprawozdanie ze spotkania o teatrze indyjskim

Sprawozdanie ze spotkania: klasyczny teatr indyjski

16 kwietnia 2015 odbyło się spotkanie KNAL traktujące o klasycznym teatrze indyjskim. Prowadzącą spotkanie była mgr Edyta Janiak – nowa członkini Koła, która debiutowała w roli moderatorki. Temat jej wystąpienia: klasyczny teatr indyjski związany jest z horyzontem jej zainteresowań naukowych oraz ukończonymi przez nią studiami teatrologicznymi. Aby uczynić wywód bardziej przystępnym i ciekawszym dla słuchaczy, perspektywa badawcza została poszerzona o nasz krąg kulturowy i odnosiła się także, na zasadzie komparatystyki, do teatru starogreckiego. W prezentacji wstępnej porównane zostały zatem między innymi: Poetyka Arystotelesa i Natjaśastra Bharaty Muniego, kulturowe źródła obydwu tradycji (pochodzenie tragedii i komedii greckich oraz mit o wymyśleniu teatru przez boga Indrę), czy ich główne założenia estetyczne i artystyczne. Omówione zostały również rodzaje widowisk indyjskich, które po dziś dzień swą treść i formę zawdzięczają klasycznym wzorcom zaczerpniętym z Traktatu o teatrze (mudijettu i kathakali).
Słuchaczy szczególnie zainteresował fakt religijnego zakorzenienia teatru w tradycji indyjskiej i wiara w to, że oglądanie widowisk jest formą modlitwy. Spostrzeżenie to stało się asumptem do późniejszej dyskusji. Poruszano kwestie dotyczące teatru i jego znaczenia dla współczesnej kultury, liturgii w kościele rzymsko-katolickim (klasyczne widowiska indyjskie przedstawiane w sanskrycie były równie niezrozumiałe dla widzów jak msza święta celebrowana po łacinie dla wiernych) oraz dyskutowano na temat potencjalnej niewiarygodności Poetyki (fragmenty, które przetrwały do naszych czasów nie są oryginalnym dziełem Arystotelesa a jedynie zapiskami jednego z jego studentów) i ewentualnej możliwości wykorzystania tego motywu jako źródła dla powieści o mistyfikacji.

Sprawozdała: Edyta Janiak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz