czwartek, 17 marca 2016

Sprawozdanie ze spotkania - Projekt Szekspir: "Przepaść czasu"


Spotkanie KNAL, które odbyło się 16 marca, było poświęcone najnowszej powieści Jeanette Winterson Przepaść czasu, która została napisana w ramach Projektu Szekspir. By uczcić 400. rocznicę śmierci Wielkiego Elżbietańczyka, brytyjskie wydawnictwo Hogarth Press zaproponowało znanym współczesnym pisarzom napisanie powieści, które opowiedziałyby na nowo najsłynniejsze dramaty Szekspira. W planach wydawniczych jest więc, między innymi, Burza prze-pisana przez Margaret Atwood, Makbet według Jo Nesbø oraz Otello Tracy Chevalier.
Winterson wzięła na warsztat Zimową opowieść – dramat dla niej niezwykle ważny (również ze względów osobistych, gdyż sama jest dzieckiem adoptowanym), jak sama mówi, jej historię-talizman, i przeniosła ją we współczesne realia.
Projekt i powieści, które powstają w jego ramach, stały się asumptem do naukowej dysputy literaturoznawczej. Moderatorką spotkania była mgr Julia Dynkowska, która swoją dysertację doktorską poświęca zagadnieniom ekfrazy i apokryfu. Omówiła pokrótce najważniejsze pojęcia związane z prze-pisywaniem literatury – trawestację, parodię, pastisz, apokryf i transpozycję oraz przedstawiła dzieła literackie będące egzemplifikacjami takich zabiegów. Odnosiła się w swym wywodzie do Palimpsestów Genetta i zastanawiała się wraz z obecnymi Członkiniami KNAL, dlaczego to właśnie dzieła Szekspira najczęściej i tak chętnie zostają poddane podobnym zabiegom literackim.
Sama Przepaść czasu okazała się dla obecnych osób lekturą ciekawą, acz nieco rozczarowującą. Podkreślano, że Winterson nie wykorzystała w pełni swego pisarskiego potencjału w konfrontacji z dramatem Szekspira oraz nie dopracowała niektórych wątków i postaci. Znajomość wcześniejszych dzieł autorki (i ich feministycznego oraz wywrotowego charakteru) skłoniły Członkinie do stworzenia własnej apokryficznej opowieści – o tym jak Przepaść czasu mogłaby wyglądać, gdyby uwzględniała te aspekty twórczości Winterson.

Kolejne spotkanie KNAL poświęcone zostanie kryminałowi Krzysztofa Zajsa Ludzie w nienawiści. Odbędzie się 13 kwietnia o godzinie 17:00 w sali 0.12. Serdecznie zapraszamy!Sprawozdała: Edyta Janiak