poniedziałek, 7 grudnia 2015

Sprawozdanie ze spotkania KNAL 29.10.2015

Sprawozdanie ze spotkania organizacyjnego 29.10.2015
Pierwsze spotkanie Koła Naukowego Antropologów Literatury UŁ w roku akademickim 2015/2016 odbyło się 29 października. Miało ono charakter organizacyjno-rekrutacyjny. Koło wybrało swoje władze na nadchodzący rok akademicki. Przewodniczącą powtórnie została wybrana mgr Anna Zatora – nieoceniona w tej funkcji, czego dowiodła swoją pracą w zeszłym roku akademickim, Wiceprzewodniczącą pozostaje równie nieoceniona mgr Milena Rosiak, nowym Sekretarzem została zaś – mgr Edyta Janiak. Decyzją ogółu zlikwidowano stanowisko Skarbnika. Opiekunem naukowym KNAL wciąż jest oczywiście Doktor Natalia Lemann.
Powitaliśmy również w swym gronie nowych Kołowiczów: mgr Sylwię Jankowy, absolwentkę polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie doktorantkę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Rafała Tomczaka, studenta I. roku studiów licencjackich kulturoznawstwa UŁ, który jak się okazało ma na swoim koncie debiut literacki – książkę z gatunku fantasy "Dotyk przeznaczenia". Kto wie, może na którymś z kolejnych spotkań Koła porozmawiamy o niej?
Zebrani 29.10.15 ustalili także listę prelegentów na konferencję naukową organizowaną przez KNAL „Hejterstwo – nowy wymiar kultury?” na podstawie nadesłanych z całej Polski abstraktów. Różnorodne podejścia i dziedziny nauki reprezentowane przez zgłaszających chęć wystąpienia (prawo, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia płci) zadecydowały o interdyscyplinarności mającej się odbyć 27 i 28 listopada konferencji.

Sprawozdała: Edyta Janiak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz