piątek, 24 października 2008

Spotkanie XXIII – Post-polis

Pierwsze merytoryczne spotkanie w nowym roku akademickim odbyło się 24 października. Natalia Królikowska wprowadziła nas w tematykę książki Ewy Rewers pt. Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Było to jednocześnie pierwsze z cyklu spotkań poświęconych przestrzeni w literaturze i kulturze, głównemu motywowi przyświecającemu tegorocznym spotkaniom Koła.

Problematyka poruszana przez Rewers w jej najnowszej publikacji przyczyniła się do rozwinięcia ożywionej dyskusji, w czasie której odwoływano się m.in. do poglądów Webera, Benjamina czy Ricoeura. Szeroko omawiana koncepcję polis oraz metapolis, ich funkcji, właściwości oraz analogii do innych tekstów kultury oraz architektury.

Wiele kontrowersji wzbudził temat tagowania - czyli znakowania oraz eksplorowania przestrzeni miejskiej przez grafficiarzy (writerów), rozpatrywany w kategoriach estetycznych i antropologicznych. Całość wystąpienia prelegentka uzupełniła prezentacją multimedialną prezentującą zagospodarowanie przestrzeni wielkich miast takich jak Odessa, NY, Łódź i Wrocław oraz tagowania, jakiemu została ona poddana.

Przypis przewodniczącej: żałujcie, żałujcie, jak Was nie było, dyskusja przednia była i emocjonująca ;)

piątek, 10 października 2008

Spotkanie XXII – Organizacyjne

Pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim przebiegło (nie dziwota) w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Głównymi punktami zebrania było powitanie nowych członków Koła oraz dyskusja poświęcona Konferencji, która zbliża się już do nas wielkimi krokami. Oprócz tego, tradycyjnie, wybrano nowe władze Koła oraz zatwierdzono terminy kolejnych spotkań w tym semestrze. Odbędą się one w dniach:

ℑ 24 października
ℑ 7 listopada
ℑ 21 listopada
ℑ 28 listopada
ℑ 5 grudnia
ℑ 9 stycznia

Z powodu tematu konferencji wszystkie nasze spotkania będą krążyły wokół zagadnień przestrzeni.

Wybory do władz w tym roku po raz pierwszy były tajne. W demokratycznym głosowaniu wyłoniono nową przewodniczącą - Aleksandrę Stangreciak. Zastępcami jej będą Julian Czurko (który jednocześnie piastuje funkcję Sekretarza Konferencji) oraz Zofia Lach. Skarbnikiem została ponownie nieoceniona Agata Grykien, a funkcję Sekretarza kontynuuje Agnieszka Skalska.