poniedziałek, 9 grudnia 2013

Spotkanie KNAL 13.12


Sprawozdanie ze spotkania wokół powieści Joanny Bator "Ciemno, prawie noc"

Po okresie organizacyjnym, pierwsze i drugie spotkanie KNAL w roku akademickim 2013/2014 poświęcone konkretnemu tekstowi literackiemu odbyło się w nader sprzyjającej atmosferze. Na wybraniu przedmiotu analizy (powieści Joanny Bator „Ciemno, prawie noc”) zaważyło bowiem niedawne przyznanie autorce nagrody literackiej NIKE, ale i fakt, że spotkanie przypadło na 29 października, a więc odbyło się tuż przed (pop)kulturowo wszechobecnym Halloween. Uznaliśmy, że to właściwy czas, by poświęcić uwagę gotycyzmowi i grozie w kulturze.
W trakcie spotkania stało się jasne, że powieść Joanny Bator to prawdziwa skarbnica nie tylko motywów gotyckich, ale przede wszystkim ich przeobrażeń i różnego rodzaju funkcjonalizacji. Dyskusję rozpoczął krótki wstęp na temat powieści gotyckiej jako odmiany gatunkowej. W oparciu o przygotowaną przeze mnie listę motywów i rekwizytów charakterystycznych dla tradycyjnej powieści gotyckiej dokonaliśmy rekonstrukcji „gotyckości” w „Ciemno, prawie noc”, zarazem podejmując się interpretacji dokonanych przez autorkę zapożyczeń, intertekstów i nawiązań.
Potencjalne funkcje grozy w wybranej reprezentacji literackiej dały asumpt do rozmowy na temat innych współczesnych adaptacji gotycyzmu w kulturze, w tym w kulturze popularnej. Zastanawialiśmy się, czego dziś poszukuje odbiorca w gatunkach wywodzących się z powieści gotyckiej i powieści grozy lub mających z nimi wspólne korzenie – w horrorze, thrillerze, kryminale. Interpretacja powieści Bator pozwoliła nam udzielić kilku odpowiedzi, jednak dyskusja nie została zamknięta – mimo rozbieżnych opinii na temat języka pisarki, konstrukcji fabularnej i samej realizacji pomysłu (zwłaszcza finałowej sceny), zgodnie uznaliśmy, że „Ciemno, prawie noc” otwiera wiele innych interesujących "furtek", przez które chcielibyśmy jeszcze przejść. Mogłaby to być choćby perspektywa postpamięciowa czy nawet genderowa albo tożsamościowa, jeśli poszerzyć rozważania o poprzednie powieści Bator, których akcja również toczy się w Wałbrzychu.
Część spotkania została poświęcona na pozostałe kwestie organizacyjne. Ustaliliśmy nowy termin i – z inspiracji dr Natalii Lemann – nową formułę dyskusji w KNAL, w którą "włączyliśmy studentów specjalności „twórcze pisanie”. Z nimi to właśnie spotkaliśmy się w drugim  "gotyckim" terminie, by omówić i poddać krytycznej analizie teksty grozy autorstwa trójki młodych adeptów pióra - Marty, Konrada oraz Moniki.

Sprawozdawała

Anna Zatora

czwartek, 10 października 2013

PIERWSZE SPOTKANIE KNAL W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014


15 października, we wtorek o godz. 18.30 w sali 15 (Instytut Kultury Współczesnej - Pałac Bidermanna, Franciszkańska 1/5) odbędzie się pierwsze w tym semestrze, organizacyjne spotkanie Koła Naukowego Antropologów Literatury. Zapraszamy serdecznie członków KNAL, a także wszystkich studentów I i II stopnia każdej ze specjalizacji oraz doktorantów zainteresowanych działalnością w Kole. Powyższy termin jest póki co jednorazową propozycją, która zostanie poddana dyskusji. Im więcej Was się pojawi, tym sprawniej wejdziemy w nowy rok akademicki. Produktywny początek jest potrzebny zwłaszcza ze względu na najbliższe dwa miesiące, w których czekają Nas pierwsze spotkania tematycznewarsztaty oraz zebranie (dla chętnych) dotyczące naszego uczestnictwa w Uniwersytecie Łódzkim dla Dzieci.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE I DO ZOBACZENIA
CC

wtorek, 21 maja 2013

Spotkanie KNAL 28.05 (wtorek) - 15.30, sala 15


WAŻNE, ORGANIZACYJNE SPOTKANIE KOŁA 
- CHĘTNI, ZAINTERESOWANI -
 PRZYBYWAJCIE!! 
ZAPOWIADA SIĘ BURZA MÓZGÓW


                                                                                                                         ® Janek Koza

wtorek, 19 marca 2013

Pierwsze spotkanie KNAL w semestrze letnim


W dniu 5 marca 2013 roku odbyło się pierwsze w semestrze letnim spotkanie Koła Naukowego Antropologów Literatury, które poprowadziła mgr Monika Kocot. Tym razem wzięliśmy na warsztat poezję Dariusza Adamowskiego – teksty zarówno z debiutanckiego tomu Adamowo: Wiosna – inne spojrzenie,  Dzień, Wykład o Dharmie, Sutra (SLKKB 2006), jak z tomu Gub Trać Porzucaj (Mamiko 2012): Z Tybetańskiej Księgi Umarłych, Tao?, Tso Pema, Agra-gniew bogów, Varanasi – decydujące starcie, Leh- (Ladakh), Indus, Bodhgaya Calling, Po  to. Wszystkie wymienione teksty poddaliśmy krytycznej analizie w kontekście geopoetyki Kennetha White’a. Poezja Adamowskiego omawiane z takiej perspektywy dała asumpt do intelektualnej podróży na Wschód, skąd wróciliśmy z bagażem przemyśleń i wniosków na temat strategii twórczej autora oraz dynamiki konstruowanych obrazów implikujących energię miejsc zapisanych i opisanych przez autora. Ironia, dystans, ale i pewien rodzaj melancholii, nostalgii tej poezji pozwala na snucie rozważań oscylujących wokół problemu Europejczyka na Dalekim Wschodzie. Część pytań pozostało w zawieszeniu, ponieważ w najbliższej przyszłości zamierzamy skonfrontować poezję Adamowskiego (i taki sposób konstrukcji literackiej) z innymi tekstami, o których można mówić w kontekście coraz bardziej popularnej geopoetyki.
                                                                                                              Magdalena Skrzypczak

Uniwersytet Łódzki dla Dzieci 2012/2013 - warsztaty IV