piątek, 29 października 2010

Spotkanie XLVI – Warsztaty o smokach dla starszych dzieci

Motywem przewodnim spotkania były przygotowania prowadzonych przez Koło warsztatów dla dzieci, zatytułowanych: Jak oswoić smoka?, funkcjonujących w ramach programu Uniwersytet Łódzki dla Dzieci. Głównym celem zebrania stało się opracowanie interesujących zagadnień dla Małych Studentów, przygotowanie ciekawych gier i zadań plastycznych oraz prezentacji multimedialnej. Uczestnicy zapoznali się z licznymi publikacjami w tej dziedzinie, poznali różne typy smoków, a także legendy z nimi związane, należące między innymi do kultur europejskiej, chińskiej i środkowoamerykańskiej. Na zebraniu zaprezentowano także "oryginalne" eksponaty pochodzące ze smoczych jaskiń, podprowadzone – wyłącznie w celach badawczych – dotychczasowym smoczym posiadaczom, przez tajemniczą organizację zwaną Smoczym Komandem ;)

W trakcie spotkania wyłoniono również nowe władze Koła w składzie:
– Przewodniczący – mgr Michał Wróblewski
– Z-cy Przewodniczącego – mgr Magdalena Drabikowska, mgr Julian Czurko
– Sekretarze: Agata Grykien, mgr Agnieszka Skalska
– Skarbnik: Agata Grykien

Koło Antropologów zobowiązało się do zwrócenia Smokom ich własności po zakończeniu cyklu warsztatów dla Najmłodszych.

piątek, 15 października 2010

Spotkanie XLV – Organizacyjne

Wraz z nowym rokiem akademickim Koło Naukowe Antropologów Literatury wznawia swoją działalność, otwierając swe podwoje dla nowych członków i stawiając przed sobą nowe ambitne wyzwania.

Pierwsze spotkanie w tym roku poświęciliśmy sprawom porządkowym. Opiekunka Koła, dr Natalia Lemann w imieniu stałego grona bywalców KNAL powitała nowo przybyłych gości i zachęcała ich do udziału w kolejnych zebraniach. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach Koła, mogły zapoznać się z jego dotychczasową działalnością, poznać strukturę organizacyjną, a także dotychczasowych uczestników spotkań i ich pasje. Goście mieli także okazję zaprezentować własne zainteresowania i zaproponować autorskie propozycje tematów przewodnich kolejnych zebrań. W miłej i swobodnej atmosferze, w ramach koleżeńskiej dyskusji, doprawionej aromatyczną herbatą i odrobiną słodkości, ustalono następujący harmonogram, obejmujący terminy i tematykę poszczególnych spotkań w tym semestrze:

– 15.10.2010 r. – Spotkanie organizacyjne
– 29.10.2010 r. – Jak oswoić smoka?
– 26.11.2010 r. – Obraz wampira w kulturze i literaturze
– 03.12.2010 r. – Na czym polega fenomen Zmierzchu?
– 17.12.2010 r. – Poezja konkretna
– 21.01.2010 r. – 49 idzie pod młotek Thomasa Pynchona

piątek, 1 października 2010

Warsztaty Jak oswoić smoka? w ramach Uniwersytetu Łódzkiego Dla Dzieci

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat do wzięcia udziału w programie Uniwersytet Łódzki Dla Dzieci, a w ramach tegoż na warsztaty organizowane przez KNAL: Jak oswoić smoka?

Proponujemy magiczną podróż przez czas i różne kultury w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „czym był i czym jest dzisiaj smok”? Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z mitami i legendami o smokach z różnych kultur oraz podzielić się własnymi wyobrażeniami na temat magicznych bestii. Warsztaty zaprojektowane zostały tak, żeby zaangażować młodych uczestników w różne działania: opowiadanie, twórczość plastyczną, słuchanie i teatr.

Rejestracja najmłodszych studentów odbędzie się przez Internet od 1 października 2010 r. przez stronę: http://dzieci.uni.lodz.pl/ Tam też znajdują się wszelkie informacje o warunkach i regulaminie programu.

Informacja o uniwersytecie dla dzieci oraz naszym warsztacie pojawiła się w łódzkiej Gazecie Wyborczej.