sobota, 5 lipca 2008

Zaproszenie na Konferencję Naukową

Przestrzenie (tekstów) kultury
12–13 grudnia 2008 r.


Koło Naukowe Antropologów Literatury, działające w ramach Katedry Teorii
Literatury i Pracowni Antropologii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na studencką konferencję o charakterze edukacyjnym, poświęconą zagadnieniu kulturowych ujęć przestrzeni i ich reprezentacji w tekstach kultury.

Problemy przestrzeni (topografia, centrum, peryferia, nieciągłość, ramy i ich zwijanie, rozciąganie, kształtowanie) są głównymi kategoriami współczesnych refleksji humanistycznych, znajdują się też w centrum zainteresowania dużej liczby wypowiedzi artystycznych i popularnych.

W jaki sposób kultura ujmuje kwestie przestrzeni? W jaki sposób teoretycy próbują ją analizować? Co warunkowało wyobrażenia o niej? Jakie przemiany dokonały się przez epoki i w jakich paradygmatach funkcjonujemy dzisiaj? O jakich niejawnych
procesach te zmiany świadczą?

Pragniemy, aby proponowana przez nas konferencja otwierała wielość interdyscyplinarnych dyskursów, w ramach których studenci oraz doktoranci kierunków humanistycznych zaprezentują różne spojrzenia i refleksje o wspólnym mianowniku: przestrzeni. Punktem wyjścia dla nas jest literatura, ale pojmujemy tekst kultury
w szerokim znaczeniu. Jesteśmy otwarci na inne sztuki (teatr, film, malarstwo,
rzeźba, architektura, muzyka), popkulturę (komiks, reklama, design) oraz zjawiska
ludyczne (ingerencje w przestrzeń publiczną, gry komputerowe, RPG). Jesteśmy zainteresowani spojrzeniem nie tylko literaturoznawczym, ale także historycznym,
artystycznym, społecznym i psychologicznym.

Problematyka spotkania została sformułowana szeroko, aby stworzyć uczestnikom duże możliwości przy wyborze tematów. Wyszczególniliśmy szereg zagadnień, które mogą być inspiracją dla referentów:

• przestrzeń wyobrażeniowa a geograficzna
• wzory przestrzenności
• tekstualizacja przestrzeni
• symbolika przestrzeni
• semiotyka przestrzeni
• geopoetyka
• mapowanie
• heterotopie
• atopie
• centrum i peryferia
• działanie w przestrzeni
• formy labiryntowe: labirynt klasyczny, sieć, kłącze

Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o przysłanie do dnia
30 października 2008 r. tytułu referatu oraz jego streszczenie (do 15 zdań) na adres
e–mail: anthropologos[at]gmail.com Ze względu na ograniczony czas spotkania zastrzegamy sobie prawo oceny i selekcji przysłanych propozycji (prosimy więc
o wstrzymanie się z wpłatami aż do otrzymania potwierdzenia przyjęcia).

Konferencja odbędzie się w Pałacu Biedermanna w Łodzi (ul. Franciszkańska 1/5), siedzibie Katedry Teorii Literatury UŁ, w dniach 12–13 grudnia 2008. Maksymalny czas prezentacji referatów wynosi 20 minut, co odpowiada 7–8 stronom znormalizowanego maszynopisu. Bardzo prosimy o przestrzeganie tego limitu. Opłata konferencyjna wynosi 80 zł i zostanie przeznaczona na przygotowanie konferencji oraz wydanie tomu pokonferencyjnego. Nie pokrywamy kosztów noclegu ani wyżywienia, ale pomożemy w ich zorganizowaniu. Wszelkie informacje zostaną przekazane w cyrkularzu konferencyjnym, który prześlemy do uczestników w połowie listopada.

Wpłat, do dnia 15 listopada należy dokonywać na konto Uniwersytetu Łódzkiego:

PKO S.A. II O/Łódź nr. 14 1240 3028 1111 0010 0434 7782 , z dopiskiem (w treści):
ANTHROPOS + IMIĘ I NAZWISKO uczestnika. Odbiorcą jest UNIWERSYTET
ŁÓDZKI, ul. Narutowicza 65, 90–131 Łódź.

Bardzo ważne: w każdej sytuacji w polu NADAWCA prosimy wpisywać NAZWĘ
I ADRES PAŃSTWA UCZELNI, nie Państwa dane. To bardzo ważne z dwóch
powodów. Za każdą wpłatę wystawiana jest faktura VAT, a jej Uniwersytet Łódzki nie
wystawi osobie prywatnej. Natomiast bez faktury wystawionej na Państwa uczelnię,
nie będziecie mogli Państwo ubiegać się o ewentualny zwrot kosztów. A zatem: nawet
jeśli to Państwo pójdziecie na pocztę lub do banku by wpłacić pieniądze wyjęte
z własnego portfela i tak należy wpisać w nadawcy NAZWĘ I ADRES PAŃSTWA
UCZELNI. Natomiast w treści przekazu prosimy napisać hasło "anthropos" oraz
Państwa imię i nazwisko.