piątek, 26 października 2007

Spotkanie XII – wideoklip Zombie zespołu Cranberries

Przy wyjątkowo obficie i smacznie zastawionym stole (dla nie do końca przekonanych - to jeden z wielu powodów, by przychodzić na nasze spotkania...) odbyła się dyskusja na temat teledysku stworzonego do piosenki Zombie, irlandzkiej grupy The Cranberries. Zaczęliśmy od prób zdefiniowania takiego gatunku filmowego jak wideoklip. Po przypomnieniu sobie jeszcze raz teledysku, któremu tego dnia mieliśmy poświęcić najwięcej uwagi, próbowaliśmy zrekonstruować historię trwających od wieków konfliktów w Irlandii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku. Pomysły na rozumienie Zombie były naprawdę zróżnicowane: od traktowania utworu jako wypowiedzi stricte politycznej, poprzez odniesienie się do koncepcji "czarnego karnawału" wg Aleksandra Nawareckiego, aż po interpretację w duchu mitologii celtyckiej [sic!] oraz współczesnego ikonoklazmu. Poza wnioskami historycznymi płynącymi z dyskusji dokonaliśmy także, może nawet nie do końca intencjonalnie (ale z całą pewnością słusznie), nobilitacji takiej formy wypowiedzi jak teledysk. Chociaż jest to wytwór zdecydowanie komercyjny, nie odbiera mu to wszakże wymiaru artystycznego.P.S. Cieszymy się niezmiernie z tego, że spotkania cieszą coraz większą popularnością. Zapraszamy na kolejne spotkania (informacje na bieżąco – na naszej stronie) i obiecujemy, że będzie jeszcze ciekawiej!

piątek, 19 października 2007

Spotkanie XI – Organizacyjne

Dnia 19 października 2007 r. o godzinie 15:30 odbyło się pierwsze w nowym roku akademickim 2007/08 zebranie Naukowego Koła Antropologów Literatury. Spotkanie, upływające w miłej i przyjaznej atmosferze, miało na celu wprowadzenie nowo przybyłych studentów w działalność Koła, zapoznanie ich z dotychczasowymi uczestnikami oraz ustalenie tematów poszczególnych dyskusji, które odbywać się będą w następujących terminach:
ℑ 26 października 2007
ℑ 16 listopada 2007
ℑ 30 listopada 2007
ℑ 14 grudnia 2007
ℑ 04 stycznia 2008
ℑ 18 stycznia 2008

Wspólnie dokonaliśmy również wyboru nowych władz Koła, którego Przewodniczącym ponownie został Julian Czurko, wybrany jednogłośnie przez wszystkich uczestników spotkania. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego i niezastąpionego Skarbnika otrzymała Agata Grykien, stanowiska Sekretarzy powierzono zespołowi w składzie: Agnieszka Skalska i Jan Kamil Kochanowski.

Ponadto w trakcie żywej i radosnej debaty rozważaliśmy problem funduszy statutowych, wysuwaliśmy propozycje tematów zebrań na najbliższy rok, poruszyliśmy temat planowanych konferencji i spotkań akademickich, a także wymienialiśmy się doświadczeniami naukowymi i pomysłami na wspólne przedsięwzięcia.
Zebranie zaowocowało ukonstytuowaniem władz Koła oraz zatwierdzeniem tematów dyskusji na poszczególne spotkania, których ewentualne zmiany wprowadzane będą na bieżąco.