piątek, 11 maja 2007

Spotkanie IX – Symulakry

Dnia 11 maja 2007 roku, pośród szalejącego wiatru, nieustępliwego deszczu i połamanych gałęzi, odbyło się w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1/5 kolejne spotkanie Koła Naukowego Antropologów Literatury, na którym to grupa śmiałków nie zważając na panujące okoliczności przyrody wyznaczyła sobie cel nad wyraz odważny - zrozumieć Jeana Baudrillarda. Na ile się to udało, a na ile nie - trudno powiedzieć (niech każdy rozważy to sobie własnym sumieniu...), niewątpliwie jednak w czasie dyskusji doszliśmy do wielu ciekawych przemyśleń.

Na początku, rzecz oczywista (wszelkie skojarzenia z manuskryptem - błędne), zastanowiliśmy się czym są słynne już symulakra, jakie ich poziomy wyróżniamy. Po tym wprowadzeniu i ustaleniu podstawowych założeń teorii symulacji, opracowanej przez nieżyjącego już francuskiego krytyka współczesnej kultury, dzieliliśmy się przykładami, które mogłyby być ilustracją do baudrillard'owskiego rozumienia symulakrów. Zakres tych egzemplifikacji okazał się olbrzymi - odwoływaliśmy się do literatury, filmów, historii, kultury japońskiej, polskiej prasy codziennej, wydarzeń mających miejsce zarówno w naszym kraju, jak i zagranicą.

Ile zjawisk z którymi spotykamy się na co dzień to w rzeczywistości symulakra? Pytanie pozostaje otwarte.

Wykorzystane teksty teoretyczne:
ℑ Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja.