wtorek, 5 kwietnia 2011

Spotkanie LIII - Konferencja "Prze(d)sądy. O czytaniu kultury"

Najbliższe spotkanie KNAL zostanie poświęcone kwestiom merytorycznym związanym z organizowaną przez nas w maju konferencją "Prze(d)sądy.
O czytaniu kultury"

Serdecznie zapraszamy 8 kwietnia o godz. 15.30 do sali 15

---------------------------------------------------------------------

Prze(d)sądy
O czytaniu kultury
13–14 maja 2011 r.


Koło Naukowe Antropologów Literatury, działające w ramach Katedry Teorii Literatury i Pracowni Antropologii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na studencką konferencję o charakterze edukacyjnym, poświęconą prze(d)sądom, strategiom poznawczym, stereotypom, oraz możliwościom ich przekraczania w procesie odbioru tekstów kultury. Ich interpretacja zaczyna się jeszcze przed samym odczytaniem, albowiem już wtedy czytelnik uwikłany zostaje w sieć kontekstów, prze(d)sądów – sam zaś akt lektury odbywa się w środowisku pełnym uprzedniej wiedzy, oczekiwań, uprzedzeń, towarzyszących znaczeń, schematów lektury, przeszkód, itd. Wskazanie i zrozumienie tych czynników wpływa nie tylko na ponowne odczytania, przełamywanie własnych ograniczeń, ale pozwala także zrozumieć więcej zjawisk i zależności kulturowych oraz podjąć próbę świadomej ich zmiany.

Pragniemy, aby konferencja ta otwierała wielość interdyscyplinarnych dyskursów, w ramach których studenci oraz doktoranci kierunków humanistycznych zaprezentują różne spojrzenia związane z problematyką „czytania” kultury. Punktem wyjścia jest dla nas literatura, ale liczymy również na zgłoszenia, których tematyka będzie ogniskować się wokół innych sztuk (teatru, filmu, komiksu, malarstwa, architektury, muzyki). Liczymy tym samym na różnorodność ujęć metodologicznych i wielość perspektyw badawczych.

Problematyka spotkania została sformułowana szeroko, aby stworzyć uczestnikom duże możliwości przy wyborze tematów. Poniżej wyszczególniamy szereg zagadnień, które mogą być ewentualną inspiracją dla referentów:

• tekst i kontekst kultury a interpretacja, reinterpretacja i nadinterpretacja;
• pola odniesienia lektury tekstu kultury: medium, gatunek, tradycja, języki; między oczekiwaniami a poszukiwaniem;
• dialog, fuzja horyzontów; bariery i możliwości transgresji;
• „naszość” – inność – obcość; proces wykluczania i oswajania przedmiotów kultury;
• stereotyp, konwencja, moda oraz sposoby ich przełamywania;
• redefinicja, rewizjonizm i reinterpretacja kultury jako narzędzia krytyki poststrukturalnej (feminizm, gender, queer, postkolonializm, nowy historyzm);
• prze(d)sądy a postawy i okoliczności odbioru tekstu kultury; ironia; identyfikacja i empatia; pojęcie gry; relacja nadawca-odbiorca;
• prze(d)sąd jako ślad ideologii; krytyka ideologii i ograniczenia tej krytyki ze względu na przed-rozumienie;
• prze(d)sąd jako idol, przedmiot idolatrii;
• prze(d)sąd a moment historyczny; wpływ dystansu przestrzennego i czasowego na proces odbioru;
• przynależność do tradycji historycznej jako relacja dystansu oscylującego między oddaleniem a bliskością; afirmacja tradycji a krytycyzm;
• wspólnoty interpretacyjne, pola produkcji kulturowej.

Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o przysłanie do dnia 10 kwietnia 2011 r. tytułu referatu oraz jego streszczenia (do 15 zdań) na adres e-mail: anthropologos@gmail.com Ze względu na ograniczony czas spotkania zastrzegamy sobie prawo oceny i selekcji przysłanych propozycji. Numer konta zostanie Państwu podany wraz z potwierdzeniem przyjęcia referatu.

Konferencja odbędzie się w Miejskim Punkcie Kultury Prexer – UŁ (ul. Pomorska 39/41) oraz w Pałacu Biedermanna w Łodzi (ul. Franciszkańska 1/5), siedzibie Katedry Teorii Literatury UŁ, w dniach 13-14 maja 2011r. Maksymalny czas prezentacji referatów wynosi 20 minut, co odpowiada 7-8 stronom znormalizowanego maszynopisu. Bardzo prosimy o przestrzeganie tego limitu. Opłata konferencyjna wynosi 80 zł i zostanie przeznaczona na przygotowanie konferencji oraz wydanie tomu pokonferencyjnego. Nie pokrywamy kosztów noclegu ani wyżywienia, ale pomożemy w ich zorganizowaniu. Wszelkie informacje zostaną przekazane w cyrkularzu konferencyjnym, który prześlemy do uczestników w drugiej połowie kwietnia.