poniedziałek, 7 grudnia 2015

Sprawozdanie ze spotkania 19.11.2015 ("Moja walka" Knausgårda)

Sprawozdanie ze spotkania wokół powieści "Moja walka"

19 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie KNAL poświęcone powieści "Moja walka" Karla

Ovego Knausgårda. Moderatorką i pomysłodawczynią tematu dyskusji była mgr Milena Rosiak.

Członkowie Koła dzielili się swoimi spostrzeżeniami z lektury pierwszego tomu jednej z

najgłośniejszych współczesnych powieści –  "Mojej walki" (warto zauważyć, że na język polski

przetłumaczono już trzy z sześciu dotychczas napisanych tomów), rozważali kwestię

„skandynawskości” i  swoistej surowości stylu Knausgårda oraz zasadności spostrzeżeń

krytyków literackich o proustowskości lub antyproustowości dzieła (odnoszących się

oczywiście do wielotomowego dzieła W poszukiwaniu straconego czasu). Asumptem do

rozmowy stała się też autobiograficzność "Mojej walki" – w duchu teorii o „pakcie

autobiograficznym” Philippe’a Lejeune’a można zakładać, że jest to faktycznie autobiografia

(autor powieści, jej główny bohater i narrator to ta sama osoba sygnująca się imieniem i

nazwiskiem Karl Ove Knausgård), poświadczać mogą o tym fakcie również zdarzenia

związane z ukazaniem się książki – zbiorowy pozew sądowy rodziny pisarza o znieważenie.

Jak słusznie zauważyła mgr Anna Zatora, w trakcie lektury wyczuwa się jednak pewien fałsz i

próbę konstruowania swojej własnej historii-legendy. Ciekawe było również porównanie

kontrowersyjnej (ze względu na otwartą krytykę wymierzoną między innymi w

mieszczańskie społeczeństwo czy instytucję rodziny) twórczości Norwega z tą autorstwa nie

mniej obrazoburczego austriackiego pisarza Thomasa Bernharda, którą charakteryzuje

„bogactwo i nadmiar słowa”.

Mgr Rosiak, prócz nakreślenia tła społeczno-kulturowego, faktów z biografii autora i

okoliczności powstania "Mojej walki", poruszyła kwestię relacji fabuły poszczególnych tomów

względem siebie a także opowiedziała o zmianie swojego stosunku do narratora powieści: od

uwielbienia w pierwszym tomie do niemal niechęci przy lekturze drugiego. Historia Karla

Ovego jest jednak na tyle wciągająca i interesująca, że moderatorka postanowiła zakupić tom

trzeci powieści, który zaprezentowała zebranym Kołowiczom.

Osoby, które nie zdołały zapoznać się przed spotkaniem KNAL z żadnym z tomów "Mojej

walki", po tak ciekawych dysputach zadeklarowały chęć nadrobienia lekturowych zaległości.


Druga część spotkania poświęcona została sprawom organizacyjnym związanym z

przygotowaniami do konferencji naukowej „Hejterstwo – nowy wymiar kultury?”.


Sprawozdała: Edyta Janiak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz