piątek, 3 kwietnia 2015

Sprawozdanie ze spotkania: Eco i Calvino /12.03.2015

12 marca 2015 roku odbyło się spotkanie KNAL mające stanowić wstęp do uroczystości związanych z 70-leciem Uniwersytetu Łódzkiego i wizytą Umberta Eco. Planowane na maj tego roku nadanie pisarzowi i badaczowi tytułu doktora honoris causa UŁ stało się impulsem do zorganizowania wielu poprzedzających je wydarzeń. Jednym z nich było właśnie nasze spotkanie poświęcone tekstowi „Dzieło otwarte” Umberta Eco i powieści Itala Calvino „Jeśli zimową nocą podróżny”.
W prezentacji na temat „Dzieła otwartego” mgr Anna Zatora przybliżyła najważniejsze tezy z zawartej tam koncepcji Eco; dygresjami stały się odniesienia m.in. do fenomenologii, formalizmu rosyjskiego i sporu o interpretację.
Teoria dzieła otwartego stałą się punktem wyjścia do rozważań na temat słynnej powieści Calvino – rozmawialiśmy o naszych odczuciach, procesie lekturowym i roli odbiorcy w tworzeniu dzieła.

Poza merytoryczną częścią spotkania omówiliśmy nasze planowane aktywności – udział Koła w Festiwalu „Labirynt Znaków 2015” (4. Noc Literatury) i organizację własnej konferencji naukowej. Z burzy mózgów wykluł się wstępny pomysł na call for papers, które klaruje się i wkrótce zyska materialną postać.

Sprawozdawała: Anna Zatora

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz