środa, 4 marca 2015

Spotkanie KNAL - 12 marca 2015 (Eco, Calvino)

Na najbliższym spotkaniu - 12 marca 2015, godz. 17.30, s. 012 - zmierzymy się z koncepcją "dzieła otwartego" Umberta Eco. W prezentacji, od której rozpoczęlibyśmy spotkanie, postaramy się przedstawić w skondensowany sposób główne tezy Eco zawarte w Dziele otwartym i konteksty do tego. Potem, na tej podstawie, spróbujemy porozmawiać o Jeśli zimową nocą podróżny Itala Calvino.
W pamięci miejmy też twórczość Eco, Imię róży choćby.Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz