piątek, 3 kwietnia 2009

Spotkanie XXXII – Przedkonferencyjne I

Spotkanie przedkonferencyjne zaszczyciła swoją obecnością prof. Joanna Ślósarska, z którą porozmawialiśmy na temat zagadnień zaproponowanych przez nasze Koło w ramach bloku teoretyczno-literackiego:
syllepsis;
ℑ liminalność;
ℑ tekst rozgwieżdżony, arachnologia;
lector in fabula jako aktor / aktor jako lector in fabula;
dis-sensus jako metoda i cel dyskursu post-modernistycznego;
ℑ suplikanci i sceny latipso;
ℑ procesory tekstu i ruchome matryce.

Rozpoczęliśmy od hipertekstów, czy jak kto woli tekstów rozgwieżdżonych Rollanda Barthesa, zastanawiając się czym dokładnie są, jak powstają i czy dotyczą tylko tekstów w formie elektronicznej. Teorii Barthesa przeciwstawiliśmy arachnologię i usiłowaliśmy określić na czym polega niemal cielesny, nierozerwalny związek autorki z wytwarzanym przez nią tekstem. Potem porozmawialiśmy chwilę o scenach latipso i wymieniliśmy kilka przykładów występujących w kulturze relacji o charakterze masochistycznym z najbliższego otoczenia (np.: "Dlaczego muszę czytać Orzeszkową, skoro jej nie lubię"). Na koniec podyskutowaliśmy chwilę o procesorach tekstu, ich działaniu i związkach z hipertekstami. Pani profesor pomogła nam zrozumieć najświeższe trendy w badaniach literackich i przy ich pomocy pobieżnie przeanalizować konkretne teksty kultury.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz