piątek, 20 marca 2009

Spotkanie XXXI – Modernizm – nieskończony projekt

Podczas ostatniego spotkania koła, zastanawialiśmy się nad złożonością problematyki dotyczącej modernizmu oraz licznymi definicjami samego pojęcia. Przedyskutowaliśmy słynny projekt nowoczesności Jurgena Habermasa, sięgnęliśmy do rozpoznań Jaussa i Shepparda, wreszcie podparliśmy się syntetyzującą myślą Ryszarda Nycza. Tak uzbrojeni teoretycznie starliśmy się z koncepcją postulowaną przez Włodzimierza Boleckiego, którego propozycje omawialiśmy długo i bardzo zaciekle.

Mieliśmy też przyjemność posłuchania przewodniczącej zaprzyjaźnionego Międzywydziałowego Koła Naukowego Teoretyków Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, Patrycji Kruczkowskiej. Patrycja opowiedziała nam o niezwykle ambitnym projekcie Koła, którego dwuletnia praca ujrzała właśnie światło dzienne w postaci książki Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna pod redakcją Tomasza Majewskiego, która dopiero co się ukazała i zbiera same entuzjastyczne recenzje.

Ci, którzy po naszym spotkaniu oczekiwali ostatecznego wyjaśnienia, czym jest modernizm, mogli poczuć się zawiedzeni, myślę jednak, że udało nam się przeczuć i w pewien sposób oddać wieloznaczność tego absolutnie podstawowego pojęcia, pod którym kryć się może tak wiele, że prawie wszystko.

Spotkanie prowadziła Magda Drabikowska.

Wykorzystane teksty teoretyczne:
ℑ Włodzimierz Bolecki, Doświadczenie i modernizm, [w:] http://www.bolecki.eu/images/pdf/dosw-mod.pdf
ℑ Tegoż, Modernizm w literaturze polskiej…, [w:] http://www.bolecki.eu/images/pdf/modernizm.pdf
ℑ Tegoż, Od "postmodernizmu" do "modernizmu"…, [w:] http://www.bolecki.eu/images/pdf/wat-od-do.pdf
ℑ H. R. Jauss, Proces literacki modernizmu od Rousseau do Adorna, przeł. P. Bukowski, [w:] Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Kraków 2004, s. 21-59.
ℑ R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego, przeł. P. Wawrzyszko, [w:] Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Kraków 2004, s. 71-140.
ℑ J. Habermas, Modernizm – niedokończony projekt, przeł M. Łukaszewicz, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, Kraków 1997, s. 25-46.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz