piątek, 24 października 2008

Spotkanie XXIII – Post-polis

Pierwsze merytoryczne spotkanie w nowym roku akademickim odbyło się 24 października. Natalia Królikowska wprowadziła nas w tematykę książki Ewy Rewers pt. Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Było to jednocześnie pierwsze z cyklu spotkań poświęconych przestrzeni w literaturze i kulturze, głównemu motywowi przyświecającemu tegorocznym spotkaniom Koła.

Problematyka poruszana przez Rewers w jej najnowszej publikacji przyczyniła się do rozwinięcia ożywionej dyskusji, w czasie której odwoływano się m.in. do poglądów Webera, Benjamina czy Ricoeura. Szeroko omawiana koncepcję polis oraz metapolis, ich funkcji, właściwości oraz analogii do innych tekstów kultury oraz architektury.

Wiele kontrowersji wzbudził temat tagowania - czyli znakowania oraz eksplorowania przestrzeni miejskiej przez grafficiarzy (writerów), rozpatrywany w kategoriach estetycznych i antropologicznych. Całość wystąpienia prelegentka uzupełniła prezentacją multimedialną prezentującą zagospodarowanie przestrzeni wielkich miast takich jak Odessa, NY, Łódź i Wrocław oraz tagowania, jakiemu została ona poddana.

Przypis przewodniczącej: żałujcie, żałujcie, jak Was nie było, dyskusja przednia była i emocjonująca ;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz