piątek, 16 marca 2007

Spotkanie VI – książka Hełm grozy Wiktora Pielewina

Podczas tego spotkania zastanawialiśmy się nad zagadnieniami dotyczącymi najnowszej historii literatury, mediów i zjawisk społecznych. Tematem centralnym spotkania był wpływ nowoczesnych mediów na literaturę i kulturę. Dziełem literackim, z którego czerpaliśmy inspirację do dyskusji, był Hełm grozy W. Pielewina. Omawiając krąg intertekstualnych odniesień powieści przywołaliśmy mit o Tezeuszu, a także inne teksty - od Romea i Julii po Galaktykę Gutenberga. Następnie rozważaliśmy, czy i w jaki sposób upowszechnienie Internetu ujawnia odwieczne paradoksy związane z poznaniem i komunikacją: niemożność dotarcia do prawdy, poznania Innego, wyrażenia siebie. Omawialiśmy zagadnienia związane z wirtualnością i symulowaniem rzeczywistości, aby dojść do wniosku że media tworzą przestrzeń, w której dochodzi do gry wyobraźni i konstruowania tożsamości. Kontekstem dla tych rozważań były teorie Gustava Junga i Jacques'a Lacana oraz teoria maski. Podjęliśmy również dyskusję dotyczącą technik i metod manipulacji, zarówno stosowanej przez media, jak również przez jednostki we wzajemnym kontakcie.

Wykorzystana literatura:
ℑ Wiktor Pielewin, Hełm grozy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz