piątek, 19 stycznia 2007

Spotkanie V – Recenzje

Współcześnie dużo mówi się o upadku sztuki recenzenckiej. Krytycy krytyków wskazują na liczne problemy: konformizm, komercję i zwykły brak doświadczenia. Inni, o teoretycznym zacięciu, mówią o upadku dawnych kategorii estetycznych i etycznych, co jest powodem kryzysu kulturowego, a w efekcie niemożliwości krytyki.

Ale czy powinniśmy godzić się na taki stan? Czy domniemany kryzys naprawdę spętuje pióra i języki?

Spotkanie Koła było poświęcone próbie odpowiedzi na powyższe pytania. Przygotowaliśmy recenzje różnych tekstów kultury: od książek, poprzez spektakle teatralne, a na komiksie koreańskim kończąc. Zajęliśmy się ocenianiem nie tylko dzieł wyjątkowo dobrych, ale także naprawdę złych. Każdy miał okazję przeczytać swoją pracę, a po każdej prezentacji następowała dyskusja na temat jej konstrukcji, zawartości merytorycznej oraz podejścia do poruszonego problemu. Omówiliśmy różne strategie oceniania, argumentacji i układania tekstu według ukrytego klucza. Wnioskiem ze spotkania było zauważenie punktów wspólnych recenzji tekstów różnych rodzajów: pomimo zmieniających się kontekstów, odpowiedzialność merytoryczna, sumienność, a także wrażliwość są stale konieczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz