piątek, 19 października 2007

Spotkanie XI – Organizacyjne

Dnia 19 października 2007 r. o godzinie 15:30 odbyło się pierwsze w nowym roku akademickim 2007/08 zebranie Naukowego Koła Antropologów Literatury. Spotkanie, upływające w miłej i przyjaznej atmosferze, miało na celu wprowadzenie nowo przybyłych studentów w działalność Koła, zapoznanie ich z dotychczasowymi uczestnikami oraz ustalenie tematów poszczególnych dyskusji, które odbywać się będą w następujących terminach:
ℑ 26 października 2007
ℑ 16 listopada 2007
ℑ 30 listopada 2007
ℑ 14 grudnia 2007
ℑ 04 stycznia 2008
ℑ 18 stycznia 2008

Wspólnie dokonaliśmy również wyboru nowych władz Koła, którego Przewodniczącym ponownie został Julian Czurko, wybrany jednogłośnie przez wszystkich uczestników spotkania. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego i niezastąpionego Skarbnika otrzymała Agata Grykien, stanowiska Sekretarzy powierzono zespołowi w składzie: Agnieszka Skalska i Jan Kamil Kochanowski.

Ponadto w trakcie żywej i radosnej debaty rozważaliśmy problem funduszy statutowych, wysuwaliśmy propozycje tematów zebrań na najbliższy rok, poruszyliśmy temat planowanych konferencji i spotkań akademickich, a także wymienialiśmy się doświadczeniami naukowymi i pomysłami na wspólne przedsięwzięcia.
Zebranie zaowocowało ukonstytuowaniem władz Koła oraz zatwierdzeniem tematów dyskusji na poszczególne spotkania, których ewentualne zmiany wprowadzane będą na bieżąco.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz